Blog

Het ABC van werkgeluk

Uit het Nationaal Geluksonderzoek blijkt dat ons geluk voor bijna een vijfde (18%) afhankelijk is van onze job. Aangezien we het grootste deel van onze tijd op de werkvloer spenderen, is het van belang om genoeg aandacht te schenken aan gelukkige werknemers.

 

Dat gelukkige werknemers één van de belangrijkste fundamenten vormen in een succesvolle ondernemen, klinkt je waarschijnlijk niet onbekend in de oren. Maar wat is werkgeluk nu precies? Welke factoren zorgen voor werkgeluk? Wat heeft een negatieve impact op werkgeluk? En wat kan je als ondernemer doen om je werknemers gelukkig te houden?

 

Wat is werkgeluk?

 

Werkgeluk wordt omschreven als “een persoonlijk aangenaam gevoel van verheuging op het werk”. Er zijn 3 belangrijke pijlers die daarbij de basis vormen. Deze kan je samenvatten in het ABC van werkgeluk.

 

 • A - Autonomie
  De letter A staat voor 'autonomie'. Werknemers krijgen graag de vrijheid om zelfstandig beslissingen te nemen.
   
 • B - Betrokkenheid
  B staat voor 'betrokkenheid'. Dit houdt verband met werkrelaties en eenzaamheid. Iedereen wordt graag omringd door mensen tijdens zijn werk. Een positieve werkomgeving creëren komt alle werknemers ten goede. Daarnaast maken werknemers graag deel uit van een groter geheel. Daarbij is het van belang ze genoeg te betrekken in projecten binnen de onderneming en hen voldoende waardering te geven voor wat ze doen.
   
 • C - Competentie
  De C staat voor 'competentie'. Dit geeft de mate van bekwaamheid en zelfzekerheid weer. Het is belangrijk om mensen te laten doen waar ze goed in zijn. Hierdoor staan ze veel gemotiveerder en productiever op de werkvloer.

 

Welke factoren hebben een impact op het werkgeluk?

 

Een ongelukkige werknemer kan nefaste gevolgen voor de onderneming. Factoren zoals stress en eenzaamheid liggen vaak aan de basis.

 

Typische oorzaken van stress op het werk zijn een slechte werk-privé balans, te weinig ontspanning, een te hoge werklast en –druk. Dit kan grote gevolgen hebben voor het mentaal welzijn van de persoon en ligt ook vaak aan de oorzaak van het hoge aantal burn-outs dat we laatste jaren kennen.

 

Een andere factor die speelt, is eenzaamheid. Een gevoel van eenzaamheid kan namelijk ook leiden tot stress. Zorg ervoor dat je werknemer het gevoel heeft dat hij of zij er niet alleen voor staat. Dankzij het gevoel goed omringd te worden door collega’s en leidinggevenden op het werk daalt de stress en de onzekerheid.

 

Ook geeft een vijfde (21%) van de Belgen aan dat hij of zij zich vaak tot altijd een masker te moeten opzetten op het werk. Ze hebben het gevoel dat ze zich anders moeten voordoen dan ze werkelijk zijn. Het is dus van belang om je werknemers de ruimte te geven om zichzelf te zijn en persoonlijk te ontwikkelen.

 

Hoe zorg je voor gelukkige werknemers?

 

Ten eerste is het belangrijk om het ABC van werkgeluk in het achterhoofd te houden. Een toename van één of alle drie de factoren heeft een positieve impact op het geluk de werknemers. Een gelukkige werknemer is met andere woorden iemand die in staat is zelf beslissingen te nemen, iemand die omringd is door goede collega’s en iemand die bekwaam en zelfzeker is.

 

Daarnaast is de balans tussen werk en privéleven van de medewerker ook een belangrijk aandachtspunt bij het bepalen van werkgeluk. Het is evident dat wanneer een persoon een goed evenwicht vindt tussen werk en privé, die persoon ook vaak gelukkiger is.

 

Ook collega’s zijn bepalend voor het geluk. Wanneer de band tussen de medewerkers gestimuleerd wordt, neemt het werkgeluk bijgevolg toe. Vriendschappen op de werkvloer, werken het werkgeluk alleen maar in de hand.

 

Welk effect kan werkgeluk hebben op jouw onderneming?

 

Het spreekt voor zich dat gelukkige werknemers een positief effect hebben op jouw onderneming zelf. Wie investeert in geluk op de werkvloer, wordt gegarandeerd beloond voor z’n inspanningen! Enkele gevolgen van werkgeluk zijn:
 

 • Minder verzuim:
  Gelukkige werknemers voelen zich beter in hun vel en melden zich minder vaak ziek.
   
 • Minder verloop:
  Als een persoon gelukkig is in zijn job dan is hij of zij minder snel geneigd om van job te veranderen.
   
 • Hogere productiviteit en betere dienstverlening:
  Meer werkgeluk leidt tot een betere en snellere uitvoering van de job.
   
 • Hoger instroom van nieuwe kandidaten:
  Wanneer het personeel gelukkig is, straalt de onderneming dit ook uit. Mensen buitenaf zijn daardoor meer gemotiveerd om te solliciteren voor een openstaande vacature.

Veel werkgeluk!

Ook zin in een U-bocht voor
je planning, administratie en/of tijdsregistratie? 

 

 

Vraag een demo aan!